Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności

Spis treści

Spis treści

Wstęp

Rozdział I

Teologiczno-kanoniczny kontekst decyzji o transmisji nabożeństw

1. Nowy arcybiskup gnieźnieński i poznański

1.1. Nominacja nowego arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego

1.2. Działania abp. Augusta Hlonda w latach 1926-1927

2. Decyzja w kontekście wątpliwości

2.1. Kanoniczny aspekt decyzji o transmisji mszy świętej

2.2. Negatywna opinia papieża i Kongregacji Świętego Oficjum

2.3. Rozstrzygnięcie wobec przemian kulturowych

 

Rozdział II

Pierwsze polskie transmisje nabożeństw

1. Nadawca: Radio Poznańskie

1.1. Urządzenie broadcastingu w Poznaniu

1.2. Kazimierz Okoniewski

1.3. Rozwój rozgłośni i ruch radioamatorów

2. Próbne emisje Radia Poznańskiego

3. Transmisje nabożeństw wielkanocnych

3.1. Transmisja rezurekcji 16 kwietnia 1927 roku

3.2. Pierwsza polska transmisja mszy świętej 17 kwietnia 1927 roku

3.3. Transmisja mszy świętej 18 kwietnia 1927 roku

4. Uroczysta inauguracja Radia Poznańskiego

5. Emisje z Poznania retransmitowane przez Polskie Radio

5.1. Transmisja mszy świętej 3 maja 1927 roku

5.2. Transmisje z katedry stałym punktem programu

6. Formalna decyzja o transmisjach mszy świętych

6.1. Dekret prymasa Polski

6.2. Pierwszoplanowa rola ks. Stanisława Adamskiego

7. Trudności finansowe i techniczne

8. Bezprecedensowa rola środowiska poznańskiego

 

Rozdział III

Msza święta jako wydarzenie słowno-muzyczne

1. Liturgia mszy świętej

2. Muzyka transmitowanej liturgii

2.1. Radio a kultura muzyczna Poznania

2.2. Ksiądz Wacław Gieburowski i Poznański Chór Katedralny

2.3. Repertuar radiowych transmisji

2.4. Kształtowanie polskiej kultury muzycznej

3. Słowo w transmisjach z katedry

3.1. Troska o dobór kaznodziejów

3.2. Zasady skutecznego przepowiadania radiowego

3.3. Społeczny odbiór kazań

4. Przestrzeń foniczna poznańskich transmisji

4.1. Miejsce celebracji

4.2. Wydarzenie przekazywane na żywo

5. Odbiorcy Radia Poznańskiego

5.1. Zasięg rozgłośni

5.2. Szerokie grono odbiorców

5.3. Chorzy i osoby starsze

5.4. Wierzący i niewierzący

5.5. Motyw słuchania transmisji mszy świętej w literaturze

5.6. Różnorodność celów stawianych transmisjom

 

Rozdział IV

Droga do akceptacji transmisji

1. Poznańskie transmisje a Stolica Apostolska

1.1. Wyjaśnienia kard. Augusta Hlonda

1.2. Prymas Polski a Święte Oficjum

2. Status quo a refleksja teologiczna

2.1. Zapotrzebowanie na transmisje mszy świętych

2.2. Transmisje inspiracją do zainteresowania radiem

2.3. Kwestie do rozstrzygnięcia

2.3.1. Praeceptum dominicale

2.3.2. Audycje religijne a niereligijne

2.3.3. Wykorzystanie transmisji w kościele

3. Reperkusje pierwszej decyzji Świętego Oficjum

3.1. Poznańskie transmisje nadużyciem

3.2. Ujawnienie decyzji Świętego Oficjum

3.3. Dialog między kongregacjami

4. Powstanie Radia Watykańskiego

4.1. Pierwsze słowa papieża w radiu

4.2. Próby radiofoniczne i radiotelefonia

5. Przełom w recepcji transmisji mszy świętych

6. Dalsze wątpliwości kierowane do Świętego Oficjum

6.1. Detroit

6.2. Praga

6.3. Arquenay

6.4. Palermo

6.5. Malta

7. Akceptacja transmisji mszy świętych

7.1. Votum teologa Świętego Oficjum z 1936 roku

7.2. Opinia Kongregacji Świętych Obrzędów i Penitencjarii Apostolskiej

7.3. Akceptacja potwierdzająca praktykę

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Tablica chronologiczna

Spis ilustracji

Indeks osobowy

Summary

 

 

 

Maciej Szczepaniak
Msza fonogeniczna.
Pierwsza polska radiowa
transmisja mszy świętej
i towarzyszące jej okoliczności.


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny,
Poznań 2013, ss. 296.

Książka do nabycia w Wydawnictwie Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4.

Kurjer01
Kurjer02
Kurjer03